Funkcjonalne badanie dna miednicy per rectum i per vaginam, zastosowanie biofeedbacku, elektroterapii